Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE INTERNARE A PACIENȚILOR

SERVICIILE MEDICALE SPITALICEŞTI SE ACORDĂ ASIGURAŢILOR PE BAZA URMATOARELOR ACTE:

 • actul de identitate;
 • biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (în perioada de valabilitate cerută de dispozițiile CNAS conform Contractului Cadru);
 • cardul de sănătate/adeverința înlocuitoare de la CJAS;
 • dovada calității de asigurat prin adeverința de la locul de muncă cu mențiunea că s-a plătit contribuția la C.A.S., adeverința eliberată de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificată la Biroul de Internări prin accesarea site-ului www. cnas.ro;

 

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE DE EXTERNAREA PACIENȚILOR

 

Externarea pacienților de pe secție/compartiment se face la recomandarea medicului curant conform evoluției stării de sănătate a pacientului.

 

PROGRAMARE PENTRU EXTERNARE

 

- Programarea și comunicarea externării se va realiza cu cel puţin 12 ore înainte de externare.

- În cazul pacienților care necesită însoțire, aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte de externare.

LA EXTERNARE PACIENTUL PRIMEșTE URMăTOARELE DOCUMENTE:

 

 • biletul de externare/scrisoarea medicală;
 • copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizării;
 • copia rezultatului anatomo-patologic (dacă nu este înscris în biletul de ieșire/scrisoarea medicală) pentru pacienții cărora li s-a prelevat țesut în scop biopsic. Dacă rezultatul anatomopatologic nu este încă disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va puea fi ridicat;
 • certificatul medical, dacă acesta a fost solicitat pentru a fi predat la angajator (conform procedurii specifice de completare și eliberare), precum și specificațiile necesare în vederea prelungirii acestuia;
 • reţetă medicală gratuita, compensată sau simplă după caz;
 • bilet de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • recomandare  pentru îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu;
 • recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • recomandări privind un stil de viață sănătos

 

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI:

 

 • pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
 • se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • se elibereaza scrisoarea medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

 

 

PACIENTUL VA PRIMI INFORMAŢII SCRISE DESPRE:

 

 • afecţiunea de care suferă/ posibile complicaţii;
 • planul de tratament;
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim igieno-dietetic;
 • prezentarea de urgenţă la medic la orice semn de agravare a bolii.

 

 

PACIENTUL VA PRIMI INFORMAŢII DESPRE MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA AFECŢIUNII, ASTFEL:

 

 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului;
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic;
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţă.

 

Time in Cluj-Napoca: