Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Accesul mass-media în cadrul UNITĂȚII MEDICALE


I. Accesul mass-media este reglementat la nivelul spitalului.
Accesul în incinta spitalului
Reprezentanţii mass-media au obligația de a prezenta la intrarea în spital la Secretariatul Spitalului,Compartiment Relații cu Publicul cartea de identitate/ ordinul de serviciu/ legitimația de serviciu. Se vor nota în Registrul vizitatori informațiile prevăzute în rubricile acestuia. Se va pune la dispoziția acestora Anexa 1 ,,Regulile privind accesul reprezentanților mass-media în incinta spitalului,, pe bază de semnătură.
De nerespectarea interdicţiei prevăzute mai sus se fac răspunzători, după caz, personalul care asigură paza unităţii, care nu a supravegheat intrările în unitate, medicul şef/coordonator secţie/compartiment, medicul de gardă sau asistenta şefă/coordonatoare din secţie/compartiment/ asistenta de serviciu.


II. Comunicarea cu mass-media asigură informarea publicului și promovarea spitalului. Demersul reprezentanţilor mass-media
Reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise către conducerea spitalului în vederea obţinerii acordului de acces în spital, filmare, interviu.


III. Spitalul reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacienţi. Accesul mass-media la pacienți este reglementat. Stabilirea circuitului
Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate de către managerul spitalului, purtătorul de cuvânt sau alte persoane desemnate de acesta.
Purtătorul de cuvânt al spitalului va asigura periodic sau de fiecare dată când activitatea spitalului prezintă interes public imediat, difuzarea de comunicate de presă, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri.
Transmiterea comunicatelor de presă se face numai cu aprobarea managerului spitalului.
Necesitatea și oportunitatea organizării evenimentelor de presă se va decide de către managerul spitalului.
Managerul va nominaliza în mod explicit locurile unde se poate filma, circuitele pe care jurnaliştii le pot parcurge, locurile în care se poate înregistra video/audio şi persoanele cărora li se pot lua interviuri, dar şi condiţiile în care se ia interviul, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate şi confidenţialitate.
După stabilirea de către manager a circuitului pe care îl vor parcurge jurnaliştii, în cazul în care sunt prezenţi pacienţi pe aceste circuite, se va putea filma/înregistra doar dacă aceştia şi-au exprimat acordul în scris conform modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură.
Este interzisă filmarea sau înregistrarea în spaţiile care presupun condiţii speciale de igienă şi sterilizare: Bloc operator, sterilizare, laboratoare, depozit deșeuri medicale, stație de oxigen, ATI, Nou-născuți, Sala de nașteri.
Este interzisă cu desăvârşire filmarea sau înregistrarea audio a pacienţilor fără acordul scris al acestora sau al aparţinătorilor.
Acordul pacientului/aparținătorilor pentru accesul mass-media la acesta și/sau la informațiile sale este consemnat în FO/documentele medicale.
Este interzis accesul mass-media la pacient şi/sau la informaţiile sale fără acordul scris al pacientului/aparţinătorilor. Acordul scris al pacientului/aparţinătorilor pentru accesul mass-media la acesta şi/sau la informaţiile sale va fi consemnat în FOCG a pacientului.
În cazul unui eveniment deosebit şi neprevăzut, care poate genera o situaţie de criză (accidente rutiere, accidente de muncă, accidente casnice, calamități etc.), Comitetul director împreună cu purtătorul de cuvânt au obligaţia de a stabili condiţiile în care se face accesul mass-media în incinta unităţii, precum şi circuitele de acces. De asemenea, se va stabili şi asigura un loc în care jurnaliştii să aibă posibilitatea de desfăşurare şi transmitere a informaţiilor în timp util.


IV. Însoţirea reprezentanţilor mass-media
Reprezentanţii mass-media vor fi însoţiţi în incinta spitalului de către purtătorul de cuvânt, sau după caz o persoană desemnată în acest sens.


V. Spitalul are purtător de cuvânt nominalizat. La nivelul spitalului este nominalizată o persoană responsabilă de comunicarea cu mass-media în situații de criză.
Acordarea interviului.
Informaţiile despre orice eveniment legat de activitatea spitalului se vor acorda numai de către purtătorul de cuvânt al spitalului, de către manager sau de către persoana desemnată de către acesta.
Toate informaţiile vor fi acordate sub rezerva codului deontologic şi respectând dispoziţiile Legii nr. 46/2003 – legea drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor de aplicare ale acesteia, cu acceptul pacientului sau aparţinătorului.
Purtătorul de cuvânt este principala persoană de contact pentru mass-media.
Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate cu respectarea următoarelor reguli:
Privind drepturile copilului:
- nu vor fi divulgate informații cu privire la copiii sub 16 ani aflați sub tratament decât cu acordul scris al aparținătorilor (părinți/reprezentant legal);
- informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale copilului în cauză;
- nu vor fi făcute publice informații cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului în vârstă de până la 18 ani în situația în care acesta a fost victima unui abuz sexual, fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infracțiuni sau a fost martor la săvârșirea acestora. Informații cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute publice numai cu acordul scris al părinților, al persoanei în grija căreia se află copilul sau a reprezentantului legal;
- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia copilului, o dizabilitate a acestuia.
Privind demnitatea umană și drepturile pacienților:
- declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dreptul la viață privată și dreptul de a se respecta imaginea proprie;
- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia persoanei, o dizabilitate a acestuia;
- informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, tratament, prognostic, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, rezultatul unei analize, autopsii, se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unei persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei/reprezentantului legal;
- asistenta şefă/coordonatoare/de serviciu din secţia/compartimentul în care este internat pacientul, sau purtătorul de cuvânt sunt obligaţi să asigure consimţământul scris al pacientului, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare“, prevăzut în Anexa 1 la PO - 771 - F1 „Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului“.

 

Anexa 1 Regulile privind accesul reprezentantilor mass-media in incinta

Anexa 2 Formular de acreditare mass-media

Anexa 3 Acordul pacientului privind filmarea-fotografierea în incinta unităţii sanitare

 

 

 

Time in Cluj-Napoca: