Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

   

  

Pentru informatii suplimentare accesati pagina ministerului sanatatii: http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/
MISIUNE SI OBIECTIVE

 

Misiune:

 

Spitalul Municipal Campia Turzii isi propune ca serviciile medicale asigurate sa devina calitativ superioare;
Asigurarea profilaxiei bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populatiei cu privire la factorii de risc privind diverse afectiuni;
Implicarea spitalului in proiecte de dezvoltare ( sociale, economice) la nivel local, regional si national prin activitati sustinute, de formare continua, cu expertiza;
Stimularea personalului medical si auxiliar, in scopul elaborarii proiectelor cu finantare interna si externa.

 

Obiective:

 

Realizarea unui mediu de asistenta medicala de calitate:

 

Strategia de acordare a asistentei medicale de calitate, asigurarea excelentei in desfasurarea activitatii medicale; strategii privind baza materiala.
Modernizarea metodelor de comunicare si transmitere a informatiilor in procesul medical, prin includerea in programul de achizitii anual a mijloacelor necesare dotarii cabinetelor medicale din spital si ambulatoriul de specialitate, laboratorului de analize medicale, laboratorului de radilologie si imagistica medicala: sisteme PC performante, software specializat, echipamente de retea;
Imbunatatirea bazei materiale pentru desfasurarea activitatilor medicale;
Promovarea calitatii in toate domeniile si la toate nivelurile structurale si functionale ale Spitalului prin:
Cultivarea unui sistem de valori si a eticii manageriale bazate pe transparenta, comunicare si intelegere, in care atributiile si responsabilitatile individuale sa fie cunoscute si respectate la fiecare nivel, respectiv in sectii, compartimente si in ambulatoriul de specialitate, cu aplicarea codului etic in toate demersurile institutionale;
Crearea unui cadru adecvat, pentru imbunatatirea colaborarii informale a membrilor colectivitatii medicale din cadrul spitalului;
Elaborarea de ghiduri de practica medicala pentru fiecare specialitate, adaptate spitalului nostru, in concordanta cu standardele nationale si europene si corelarea permanenta cu acestea.

 

Time in Cluj-Napoca: