Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

CONDIȚII DE INTERNARE PENTRU INTERNAREA CONTINUĂ

 

ÎN AFARA URGENȚELOR:

Asistenţa medicală se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi.

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

- urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;

- diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

- tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;

- alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție/coordonator compartiment.

 

ACTE NECESARE PENTRU INTERNAREA CONTINUĂ:

1. Bilet de trimitere:

- de la medicul specialist;

- de la medicul de familie; 

2. B.I. sau C.I./ certificat de naștere copii;

3. Dovada calității de asigurat:

- Card de sănătate/adeverință eliberată de CASJ Cluj;

a. Angajați:

- Adeverință de la locul de muncă cu concediul medical din ultimele 12 luni;

4. Radiografie pulmonară dacă există efectuată recent;

5. Investigații de laborator recent;

6. Medicația personală pentru orice afecțiune cronică (diabet, hepatita cronică etc.), în afara celei pentru care se solicită internarea.

 

ACTE NECESARE PENTRU INTERNĂRILE DE ZI:

Pentru internările de zi este obligatoriu:

1. Bilet de trimitere:

- Medic de familie;

- Medic specialist;

2. Card de sănătate/ adeverință eliberată de CASJ Cluj;

Internările de zi nu pot fi urgență (sunt internări pentru stabilire de diagnostic).

 

PROGRAMĂRI:

Internările se fac de luni până vineri între orele 800 – 1500 cu programare telefonică în funcție de locurile  disponibile, la numerele:

SECȚIA/

COMPARTIMENTUL

NUMĂR TELEFON

INTERIOR

NUMĂR TELEFON

 DIRECT

CENTRALA SPITAL

 

- 0264 – 368317

MEDICINĂ INTERNĂ

- 13/14/15

- 0264 – 368318

COMPARTIMENT OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

- 17

- 0264 – 368319

SECȚIA PEDIATRIE

- 22/42

- 0264 – 368320

COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ

- 20/25

- 0264 – 367119

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

- 16

- 0264 – 366486

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

Externarea pacientului

Medicul curant ia decizia externării și o anunță pacientului cu 24 de ore înainte.

În același timp se redactează documentele necesare externării:

- Biletul de externare, întocmit de medicul curant

- Scrisoarea medicală

- Bilet trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.

- Rețeta compensată/gratuită dacă persona este asigurată;

- Concediu medical;

- Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu;

- Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;

- Recomandări privind un stil de viață sănătos;

 

În situația în care se impune transportul pacientului cu ambulanța se întocmește cererea de transport, avizată de către Manager/Directorul Medical, către Serviciul de Ambulanță sau CNAS Cluj.

 

Pacientul are dreptul sa solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării (biletul de ieșire din spital).

 

Se eliberează de către medical curant scrisoare medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):

 

La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgență la spital.

 

 

 

REGULAMENT PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI

 

Pacienţii internaţi în cadrul spitalului trebuie să respecte următoarele reguli:

1. Să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare și să completeze, „Chestionarul de satisfacție al pacientului”/ Chestionarul de feedback al pacientului, pe care l-au primit în momentul internării, în vederea îmbunățătirii calității serviciilor medicale;

2. Să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical, să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți;

3. Să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici și să respecte recomandările medicale si tratamentul;

4. În sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în legătură cu boala;

5. Să se prezinte la internare cu medicația aferentă bolilor cronice de care suferă și este deja diagnosticat, medicație eliberată pe reteța de medicii de familie, sau specialiști;

6. Să nu pretindă examene de laborator/radiologie sau investigații pe care medicul nu le consideră necesare, (se pot efectua la cerere contra cost);

7. Să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit în familie;

8. Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);

9. Fumatul este strict interzis, în caz contrar bolnavii vor fi externaţi;

10. Să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe;

11. Să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului și să respecte regulile de igienă personală zilnică;

12. Să păstreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură);

13. Atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze curăţenia şi liniştea;

14. Să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură;

15. În urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicală și copii după documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele indicate;

16. În situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului, (pentru reclamații scrise există cutii speciale de colectare pe fiecare etaj).

 

 

 

 

 

 

Time in Cluj-Napoca: